Tuomo Kondie

Vihreä eduskuntavaaliehdokas Savo-Karjalassa

Tuomo

Jag är Tuomo Kondie, en 29-årig karelsk språkforskare och en medborgerlig påverkare. Jag är utbildad som filosofi magister och arbetar som forskningsbiträde och skriver min doktorsavhandling samtidigt. Min specialitet är återupplivning av minoritetsspråk och speciellt det karelska språket.

Nuförtiden påverkar jag som ordförande i Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša rf och i De Gröna Ungas regering som ansvarige för internationella frågor. Jag har påverkat aktivt också i klimatrörelsen Fridays for Future.

På fritiden sysslar jag med spel, läsande, stickning, klättrande och språkstudier.

Tuomo puussa