Tuomo Kondie

Vihreä eduskuntavaaliehdokas Savo-Karjalassa

Tuomo

Olen Tuomo Kondie, 29-vuodehine karjalaine kielentutkii da aktivistu. Opastumizen puoles olen filosoufien magistru i luajin omua väitöskirjua sotsiolingvistiekas. Miun spetsial’nosti on vähemmistökielien elvyttämine da osoubenno karjalan kieli.

Nygöi mie ruan Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry:n paginanvedäjänny dai Vihandoin nuorten halličukses rahvahienvälizis dielolois vastuajannu. Olen ruannuh sežo aktiivizesti kliimattuliikkehes.

Vällälaijal kižuan erijyttyzih kižoih, luven, nieglon, kiibeilen da opastun uuzih kielih.

Tuomo puussa